Friday, 22 May 2009

Hukum Merokok

( jawapan ini telah disirakan di Majalah-i, terbitan karangkraf)

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Soalan

Apakah pandangan ust tentang merokok dan hukumnya
menurut pandangan Islam, saya ada mendengar ada
ust-ust yang mengatakan terdapatnya ulama silam yang
hanya menghukumnya sebagai makruh dan tidak haram,
adakah ia benar?- Klang-

Jawapan :

Sebelum saya memasuki jawapan, suka saya mengingatkan
bahawa pemerintah kerajaan Islam silam, Sultan Murad
ke-4 (memerintah 1623-1640 m) sangat kuat memusuhi rokok
, sehinggakan beliau pernah melaksanakan undang-undang
bunuh bagi penjual-penjual rokok dan perokok aktif di
dalam Negara.


Adapun dari sudut hukumnya ; sebagai asasnya, para ulama
berbeza pandangan dalam menentukan hukumannya berdasarkan
berbezanya tanggapan masing-masing
terhadap keburukan (mudarat) yang terhasil dari rokok.
Hakikatnya, dalam hal ini, sebarang fatwa mestilah dirujuk
kepada "ahl az-zikr" dalam halnya, "ahli az-zikr" dalam
hal rokok adalah doktor perubatan (selain ulama) yang mampu
mengenalpasti impak buruk dari rokok kepada tubuh dan kehidupan.
Maka sebarang fatwa ulama yang tidak dibuat berlandaskan maklumat
lengkap dari para doctor perubatan atau pakar kimia adalah kurang
tepat dan tidak sepatutnya dijadikan pegangan.

Secara ringkasnya ulama terbahagi kepada 2 kumpulan dalam hukum rokok.
Ia seperti berikut :-

1) Haram : Ulama kontemporari yang mengatakan demikain adalah
Dar Al-Ifta Mesir, Lajnah Fatwa Saudi, Lajnah Fatwa Azhar,
Seluruh ahli persidangan Mencegah rokok ( persidangan di
Madinah pada 2-5 Mac 1982) , Dr Yusof Al-Qaradawi, Syeikh
Mahmud Syaltut, Syeikh Sayyed Sabiq, Syeikh Ahmad Syurbasi,
Mufti Mesir Syeikh Ali Jumaat, Syeikh Atiyyar Saqar.
( Akhbar al-Jumhuriyyah, 22 Mac 1979 ; Fatawa Muasiroh,
1/667; Al-Fatawa li Muhd Syaltut, Yasalunaka oleh Syurbasi
dan Fiqh As-Sunnah


Ulama silam yang mengatakan haram pula adalah Syeikh muhd
alauddin haskafi al-hanafi, syeikh sulaiman al-Bujairimi
as-Syafie, Syeikh Mustafa ar-Rihbani, Syeikh Ibrahim al-Laqqani
al-Maliki dan ramai lagi. (Al-hukm as-Syar'ir fi at-Tadhin,
Kumpulan Ulama, Kementerian Kesihatan Sedunia, 1988, hlm 25-26)

Kumpulan ini semakin kuat mengharamkan apabila terdapat maklumat
yang menyebut terdapat unsur arak dan racun di dalam rokok, maka
ia adalah seperti darah dan bangkai yang diharamkan kerana unsur
kotor dan racun ( seperti nikotin, tar, alcohol methnol, karbon
monoksida, ammonia dan lain-lain ) yang terkandung di dalamnya.
( Abu Ubaidah al-Mashur, At-ta'liqat al-hisan dzayl tahqiq al-Burhan,
hlm 28 ; Dr Abd Sabur as-Shahin, As-Sajayir Halalun am Haramun,hlm 34-35 )


Pada tahun 1962, Fakulti Perubatan Diraja Britain mengesahkan kesan
buruk rokok terhadap kesihatan, pada tahun 1964 Fakulti Kedoktoran
Amerika mengeluarkan satu kajian setebal 387 halaman dan diterbitkan
kandungannya di akhbar yang menyebut "Merokok memudaratkan kesihatan
secara pasti, ia juga menyebut "rokok menjadi penyebab pelbagai
penyakit membunuh " ( Rujuk Mahmud Nazim, At-Tibbun An-Nabawi Wal
‘Ilmi al-Jadid, 1/346 )

Maka dengan kenyataan-kenyataan ini Allah SWT menyuruh kita agar
merujuk kepada ahli dalam sesuatu ilmu sebagaimana erti firman Allah SWT
" Maka hendaklah kamu bertanya kepada yang berpengalaman" ( Al-Furqaan : 59 )
; Justeru, pandangan pakar perubatan dalam hal ini tidak boleh diketepikan
oleh para ulama dalam membuat sebarang fatwa.

Selain keburukan dari sudut kesihatan, ia juga boleh memudaratkan
hubungan kemasyarakatan dengan sebab baunya yang kuat dan busuk.
Hal ini tidak dibenarkan oleh Islam berdasarkan sabda Nabi SAW
ertinya : " Tiada boleh memberi mudarat dan membalas mudarat"
( Riwayat Malik, 1/122; Ad-Dar Qutni, 4/228; Al-Hakim 2/66 ;
Sohih kata Hakim, dan di atas syarat Muslim kata az-zahabi,
Albani : Ia punyai banyak jalan yang menguatkan satu sama lain
sehingga naik ke darjat Sohih)


Hadith lain pula menyebut : " Sesiapa yang memakan dari pokok ini ,
berkata bawang merah, bawang putih maka janganlah mendekati masjid-masjid
kami, sesungguhnya (bau yang busuk) itu menyakiti Malaikat sebagaimana
ia menyakiti manusia" ( Riwayat Al-Bukhari, KItab al-Azan, no 807 ;
Muslim, Kitab Masajid wa Mawadi' as-Solat, no 876 )2) Kumpulan yang Memfatwakan Harus atau Melihat secara tafsil (
terperinci)

Ulama yang dipihak ini adalah Syeikh Abd Ghani an-Nablusi,
Syeikh Muhd Amin Ibn ‘Abidin, Syeikh Hasanain Makhluf
(berpendapat hukumnya secara terperinci menurut keadaan ),
Syeikh Hasan Makmun.

Antara dalil mereka adalah asal segala sesuatu yang tidak
mudarat adalah halal dan beberapa dalil yang lain. Bagaimanapun,
kesimpulan dalil mereka adalah lemah kerana ia bersandarkan
pandagan mereka tanpa maklumat berkenaan keburukan dari sudut
perubatan pada zaman itu. Hasilnya mereka memberikan fatwa hanya
berdasarkan bau asap rokok yang busuk dan menggangu, justeru,
sudah tentu bau yang busuk sahaja tidak mampu menyebabkannya
menjadi haram. Jelaslah pandangan mereka tidak mengambil kira
maklumat baru perubatan.

Justeru, pada hemat dan kajian saya, hukum yang lebih tepat
adalah Haram merokok kerana mudarat yang pelbagai dari sudut
kesihatan tubuh sendiri, orang lain, dan baunya yang mengganggu
orang lain. Malah kaedah Islam menyebut : "Ad-Darar Yudfa' Bi Qadaril
Imkan" ; ertinya : "Kemudaratan hendaklah ditolak sedaya upaya dan
kemampuan" (Al-Madkhal Al-Fiqhil ‘Am, Syeikh Mustafa Az-Zarqa, 2/992)

Cuma Syeikh Al-Qaradawi di dalam Fatawanya (Fatawa muasiroh, 1/667)
menjelaskan hukumnya berkata ( dengan pindaan ) :-

a- Sekiranya seorang perokok cuba sedaya upaya memberhentikan tabiat
rokoknya, bagaimanapun ia gagal, maka ia patut terus mencuba dan diberikan
uzur setakat yang ia gagal. Perlulah ia menghalang dari menyebarkan tabiatnya
kepada orang lain.

b- Walaupun ianya haram, tapi tidaklah haramnya besar seperti zina, mencuri
dan lain-lain dosa besar. Setiap perkara haram ada tahapnya di sisi Shariah,
ada yang dikira dosa besar dan ada yang kecil. Dosa hasil rokok bolehlah di
katakan termasuk dalam dosa kecil. Bagaimanapun perlu diingat, Ibn Abbas r.a
menegaskan bahawa dosa kecil pasti menjadi besar apabila berterusan atau
kesannya benar-benar memudaratkan. Kesimpulan Al-Qaradawi, rokok adalah haram secara pasti bagi yang belum merokok, dan makruh
bagi seisap yang telah terjebak sehingga sukar untuk keluar darinya.
Apa yang pasti, segala jenis usaha bagi memberhentikan aktiviti buruk
ini mesti dicari segera.
Wallahu a'lam.

Zaharuddin Abd Rahman

pautan

Related Posts with Thumbnails